Máy gặt đâp liên hợp mini 4lz - 0.6

Máy gặt đâp liên hợp mini 4lz - 0.6
Sảm phẩm bảo hành 12 tháng